Năm 2010: Vốn FDI thực hiện đạt 11 tỷ USD

Trong số 11 tỷ USD nói trên, vốn thực hiện của các nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 8 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2009 và vượt mức dự kiến cho năm 2010.

Đọc thêm...

 
 
  •  1 
  •  2 
  •  3 

Trang 3 trong tổng số 3